Oslo Open og «roster-locks»

Quidditch Europe annonserte 2. oktober antall plasser hvert land i Europe får til European Quidditch Cup (EQC) i mars.

Da Norge fikk 2 plasser, og dette er like mange plasser som antall lag innmeldt med EQC-lisens, velger NRF å trekke Oslo Open som en EQC-kvalifisering.

NTNUI Rumpeldunk og OSI Vikings, som de eneste to lagene med EQC-lisens, blir tildelt hver sin plass til European Quidditch Cup. Andre lag har ikke mulighet til å få disse plassene, med mindre NTNUI Rumpeldunk eller OSI Vikings ikke ønsker å delta på EQC.

 

Hvordan påvirker dette «roster-locks», altså at man låses til det laget man spiller under Oslo Open?

1. Spillere som spiller for et norsk lag under Oslo Open, men som vanligvis spiller utenfor Norge

Du vil bli markert som en «gjestespiller» på spillerlista (rosteren). Du kan fritt spille for andre land utenfor Norge.

 

2. Spillere som spiller med sitt «hjemlag» (laget de trener med nå) under Oslo Open, og ønsker å bytte til et utenlandsk lag før EQC

Du må bytte etter vanlige europeiske regler, se dette dokumentet.

 

3. Spillere som ønsker å bytte fra et norsk lag til et annet mellom Oslo Open og EQC, og som hele tiden spiller i Norge

Du trenger ikke lenger å annonsere at du er en «utviklingsspiller», men må fremdeles oppnå kravet om å delta på 10 treninger hos det nye laget ditt, innen en gitt frist. Denne fristen er ikke satt, men vil trolig være omtrent en måned før EQC.

You may also like...