Informasjon rundt valg av landslag til European Games

Det endelige uttaket av spillertroppen som vil representere Norge på hjemmebane under European Games skal gjøres uken etter landslagssamling #4, som vil avholdes 29.-30. april.
De 21 tilgjengelige plassene vil etter all sannsynlighet fylles opp. Mer informasjon om tenkt posisjonsfordeling kan finnes her.
I tillegg vil det velges minst 5 reservespillere. Reservespillerne i relevant spillerposisjon vil tilbys en plass i spillertroppen ved eventuelle frafall i spillertroppen.
Dato for samling #5 og #6 vil fastsettes basert på det som passer best for spillerne i spillertroppen.
I tilknytning til samling #5 og #6 vil det også være behov for en treningstropp som deltar på samlingene. Ønskede treningspartnere i treningstroppen vil inviteres enkeltvis til hver samling. Treningstroppen vil ha som hovedoppgave å gi best mulig treningsmotstand for spillertroppen.

You may also like...