Årsmøte

ÅRSMØTE
På årsmøtet bestemmer laget budsjett og aktivitetsplan for det neste året, velger et nytt styre og godkjenner regnskapet. Det er viktig at styret i god tid før årsmøtet sender ut møteinnkallelse.

Under møtet må noen skrive et referat. Dere kan bruke malen for sakslisten og skrive ned det laget bestemmer under hvert punkt. Når referatet er ferdig må 2 personer signere referatet. Det er for å forsikre alle om at det som står i referatet er riktig.

Det kan være lurt å sette opp en aktivitetsplan. Å ha en oversikt over ting laget skal gjøre det neste året. For mange lag vil det kun innebære å skrive hvilke dager man har trening. Noen lag driver derimot med dugnadsarbeid, arrangerer hytteturer, står på stands og planlegger å dra på turneringer i utlandet.

Mal til innkalling til årsmøte kan du finne ved å klikke på denne linken.

Mal til saksliste på årsmøtet kan du finne ved å klikke på denne linken.