Landslaget

Landslagsapparat

NRF har ansatt følgene personer som ansvarlige for landslaget sesongen 2016/2017:

  • Landslagstrener: Amund Kulsrud Storruste
  • Assistenttrenere: Elisabeth Ingeberg Jørstad, Jakob Lenz og Jørgen Helgeland Stenløkk
  • Landslagets uttakskomité: Amund Kulsrud Storruste, Elisabeth Ingeberg Jørstad, Jakob Lenz, Jørgen Helgeland Stenløkk og Mette Sundal
  • Landslagskoordinator: Heidi Åmot

Informasjon om uttakskomiteen sin rangeringsprosess, og tenkt posisjonsfordeling for endelig lag kan finnes her.

Samlinger

Planlagte landslagssamlinger sesongen 2016/2017

– Samling #1 (åpen): 5. – 6. november, Oslo

– Samling #2: 28. – 29. januar, Trondheim – Søknadsfrist: 27. November 2016.

– Samling #3: 8. – 9. april, Oslo – Søknadsfrist: 5. Februar 2017

– Samling #4: 29. – 30. april, Trondheim – Søknadsfrist: 10. April 2017

– Samling #5: 17. – 18. juni, Oslo

– Samling #6: Sent juni/tidlig juli, Oslo

Siste frist for å melde interesse for sesongen 2016/2017 er 10. april 2017.

Samling #2 – 6 vil være lukkede treninger og uttakskomiteen vil sende ut invitasjoner i god tid før hver samling.

 

Inviterte spillere:

En liste over deltakende spillere på samling #2 kan finnes her.
En liste over deltakende spillere på samling #3 kan finnes her.
En liste over inviterte spillere på samling #4 kan finnes her.

Spillere har enda ikke blitt invitert til samling #5-6. Informasjon om dette vil offentliggjøres så snart det er klart.

Ønsker du å bli vurdert til det norske landslaget i rumpeldunk?

Uttakskomiteen vil vurdere alle søkere som leverer en søknad på skjemaet det linkes til her.

Finner du ut underveis i sesongen at du ønsker å søke så kan du gjøre det. Alle søkere vil bli vurdert i forkant av samtlige landslagssamlinger. Nye spillere kan bli invitert til samlinger underveis i sesongen, uten å ha deltatt på tidligere samlinger. Alle søknader må være inne før 10. April 2017.

Har man søkt vil man bli vurdert til samtlige samlinger i 2016/2017. Det er derfor ikke nødvendig å søke mer enn en gang.

 

Invitasjonsprosess

Invitasjoner vil bli sendt ut i runder.

Uttakskomiteen vil offentliggjøre en liste med de spillerne som har blitt invitert i den første invitasjonsrunden før hver samling.

Svarfristen er 7 dager etter sendt invitasjon, før kl. 23:59.

De inviterte spillerne må bekrefte at de har mulighet til å delta på samlingen innen den satte fristen.

Dersom en invitert spiller ikke har bekreftet deltakelse innen svarfristen, kan en ny spiller inviteres dersom trenerteamet og uttakskomiteen ønsker det. Dette vil i hovedsak skje dersom de mener at det er nødvendig for at treningen skal bli så bra som mulig, eller at de ønsker at flere spillere skal kunne vurderes. Plassen åpnes da for den neste personen på rangeringslisten til uttakskomiteen. Vi vil gjerne presisere at det også kan hende at en plass ikke nødvendigvis fylles ved frafall, dersom trenerteamet mener det gir det beste utbyttet.

Eventuelle invitasjoner til nye spillere vil bli sendt ut samlet i en ny runde, så fort som mulig etter at svarfristen til den forrige invitasjonsrunden har utløpt.

De nye inviterte spillerne må bekrefte at de har mulighet til å delta på samlingen innen neste svarfrist. Neste svarfristen er 7 dager etter sendt invitasjon, før kl. 23:59.

Etter den andre invitasjonsrunden kan altså flere spillere være invitert til samme plass. Dersom dette er tilfellet gjelder “førstemann til mølla” – prinsippet. Den som først kan bekrefte deltakelse på samlingen vil få plassen.

Nye invitasjonsrunder gjennomføres på tilsvarende vis frem til uttakskomiteen har fått bekreftelse fra det antallet spillere som de ønsker å ha med på samling.

Det vil offentliggjøres en liste med med bekreftede deltakere, så fort dette er klart.