Landslaget

Landslagsapparat

Norges Rumpeldunkforbund lyser nå ut hovedstillingene til det norske landslagsapparatet for sesongen 2017/2018.

Stillingene kan søkes på gjennom e-post. Søknad til utlyste stillinger i landslagsapparatet sendes til nrf@rumpeldunk.no.

Ansettelse vil vare til og med VM 2018.

Disse er frivillige jobber og er da ulønnet arbeid.

 

Søknaden skal inneholde følgende:

 •         Navn
 •         Telefonnummer
 •         Hvilke stillinger det søkes på
 •         Relevant erfaring
 •         Motivasjon

Søknadsfrist for hovedtrener, assistenttrener, landslagskoordinator og seleksjonskomiteen:

03.09.17 23:59

 

Hovedtrener – landslag

Hovedtreneren er hovedansvarlig for treningsforberedelse og den sportslige ledelsen av det norske landslaget i rumpeldunk. Ikke-spillende kandidater er sterkt ønsket, og vil prioriteres i svært stor grad.

Hovedtreneren skal sitte i seleksjonskomiteen. Det er mulig for hovedtreneren å sitte enten som komitemedlem eller som komiteleder i seleksjonskomiteen. Hovedtreneren vil vurderes opp mot andre kandidater for stillingen som komiteleder for seleksjonskomiteen.

Stillingen som hovedtrener kan ikke kombineres med stillingene som assistenttrener eller landslagskoordinator.

Hovedtrenerens arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og lede landslagssamlinger gjennom sesongen 2017/2018.
 • Hovedansvarlig for den sportslige ledelsen av landslaget til og med VM 2018.
 • Sitte som medlem av seleksjonskomiteen og delta i komiteens vurderings-, uttaks- og invitasjonsprosesser.
 • Samarbeide med assistenttrener(e), landslagskoordinator og seleksjonskomité om generell drift av det norske landslaget gjennom sesongen 2017/2018.

Søknadsfrist:

03.09.17 23:59

 

Assistenttrener – landslag

Assistenttreneren er ansvarlig for treningsforberedelse og den sportslige ledelsen av det norske landslaget i rumpeldunk. Ikke-spillende kandidater er foretrukket, og vil prioriteres.

Det vil ansettes 1-3 assistenttrenere.

Stillingen som assistenttrener kan, men må ikke, kombineres med stilling i seleksjonskomiteen eller som landslagskoordinator.

Stillingen som assistenttrener kan ikke kombineres med stillingen som hovedtrener.

Assistenttrenerens arbeidsoppgaver:

 • Delta i planleggingen og ledelsen av landslagssamlinger gjennom sesongen 2017/2018.
 • Medansvarlig for den sportslige ledelsen av landslaget til og med VM 2018.
 • Samarbeide med hovedtrener, landslagskoordinator og seleksjonskomité om generell drift av det norske landslaget gjennom sesongen 2017/2018..

Søknadsfrist:

03.09.17 23:59

 

Landslagskoordinator

Landslagskoordinatoren er hovedansvarlig for det organisatoriske og ikke-sportslige arbeidet rundt det norske landslaget i rumpeldunk. Dette inkluderer å finne baner til landslagssamlinger i samarbeid med trenerteamet, koordinere fly og overnatting for spillere til trenings og turneringshelger, bestille landslagsdrakter og andre praktiske gjøremål og administrative oppgaver.

Stillingen som landslagskoordinator kan, men må ikke, kombineres med stilling i seleksjonskomiteen eller som assistenttrener.

Stillingen som landslagskoordinator kan ikke kombineres med stillingen som hovedtrener.

Landslagskoordinatorens arbeidsoppgaver:

 • Hovedansvarlig for det administrative og praktiske arbeidet rundt landslaget frem til og med VM 2018.
 • Booking av bane og lokaler til landslagssamlinger gjennom sesongen 2017/2018.
 • Koordinere transport og overnatting for spillere i tilknytning til landslagssamlinger.
 • Oppfordres til å undersøke og forsøke å skaffe sponsoravtaler for landslaget i samarbeid med kassereren til Norges Rumpeldunkforbund.
 • Samarbeide med hovedtrener, assistenttrener(e) og seleksjonskomité om generell drift av det norske landslaget gjennom sesongen 2017/2018.

Søknadsfrist:

03.09.17 23:59

 

Seleksjonskomité

Medlemmene i seleksjonskomiteen har hovedansvaret for uttaket av spillere og reserver til det norske landslaget i rumpeldunk til VM 2018. Komiteen skal vurdere potensielle spillere og bestemme hvem som skal inviteres til landslagssamlinger gjennom sesongen 2017/2018. Det er ønskelig at komiteen offentliggjør informasjon om vurderings-, rangerings- og invitasjonsprosesser.

Komiteen skal bestå av 3-5 medlemmer. Komiteen skal bestå av kandidater fra et variert utvalg av spilleposisjoner, klubblag og kjønn.

Seleksjonskomiteen skal ha en organisatorisk leder. Lederen har lik stemmerett som øvrige medlemmer av komiteen i saker som gjelder seleksjon, rangering og uttak.

Hovedtreneren skal sitte i seleksjonskomiteen.

Stilling i seleksjonskomiteen kan, men må ikke, kombineres med stilling som assistenttrener eller landslagskoordinator.

Seleksjonskomiteens arbeidsoppgaver:

 • Ta ut de beste spillere og reserver til det norske landslaget i rumpeldunk til VM 2018.
 • Bestemme og invitere spillere til landslagssamlinger gjennom hele sesongen 2017/2018.
 • Vurdere potensielle spillere for det norske landslaget gjennom hele sesongen 2017/2018.
 • Samarbeide med hovedtrener, assistenttrener(e) og landslagskoordinator om generell drift av det norske landslaget gjennom sesongen 2017/2018..

Søknadsfrist:

03.09.17 23:59