Rangering og uttak av spillere

Rangering og uttak av spillere

Uttakskomiteen vil rangere ferdighetene til alle deltakende spillere etter hver samling. Rangeringslistene vil ikke bli offentliggjort, men vil bli gjort tilgjengelig internt for de deltakende utøvere på samlingen det gjelder. Den resulterende listen vil bli brukt som utgangspunkt for invitasjon av spillere til neste samling. De høyest rangerte spillerne i hver kategori vil bli invitert til neste samling. Rangeringen vil i hovedsak basere seg på seleksjonskomiteens vurderinger fra sesongens samlinger.

Invitasjoner vil sendes ut på mail 2-3 uker før hver lukkede samling. Se her for planlagte datoer for samlinger. Oversikt over inviterte spillere til hver samling vil offentliggjøres samtidig som invitasjoner sendes ut.

Rangering av spillere vil gjennomføres en uke etter hver samling.

Rangeringen vil gjøres i følgende fire kategorier:

 • Mannlige sluffspillere
 • Kvinnelige sluffspillere
 • Kvinnelige knakkere
 • Mannlige knakkere

(Rangering av ikke-binære spillere vil gjøres innenfor en av de fire kategoriene. Hvilken kategori som velges vil besluttes i samarbeid med spilleren selv.)

Antallet inviterte spillere i hver kategori er ikke fastsatt, men avhenger av:

 1.  Seleksjon
  • Landslagssamlinger er uttakskomiteens viktigste verktøy for å kunne velge det beste laget, med de beste spillerne. Samlingene må legge til rette for at seleksjon og spillervurdering skal kunne gjøres på en så god måte som mulig. Spillere som utmerker seg positivt og ønskes med videre har derfor prioritet over spillere som ikke utmerker seg i like stor grad.
 2. Samspill
  • Utøverne som skal representere Norge til sommeren bør ha så god kjennskap og treningserfaring med hverandre som mulig. Gode prestasjoner på rumpeldunkbanen krever mer enn bare individuelle ferdigheter. Samspill kommer gjennom trening, og det er derfor viktig at spillerne som velges ved endelig uttak har hatt et bra treningsoppmøte. Dette vil spille en større rolle i invitasjonsprosessen nærmere turnering.
 3.  Treningsbehov
  • Både god seleksjon og samspill avhenger av at treningskvaliteten på samlinger er høy. Uten gode treningspartnere, nok innbyttere og høy intensitet blir både treningsutbyttet og vurderingsgrunnlaget dårlig. Uttakskomiteen mener en treningstropp på 25-35 motiverte spillere er optimalt for å få en så bra trening som mulig. Spillere som kan bidra med å øke treningskvaliteten vil bli prioritert for invitasjon.
 4. Spillerutvikling
  • Landslagssamlinger er en god arena for å utvikle det individuelle ferdighetsnivået til spillere i Norge. Man har mulighet til å utfordre enkeltspillere på en måte som man ikke får til i andre settinger. Treningssituasjonen er unik i rumpeldunksammenheng og langsiktig spillerutvikling er viktig for både landslaget og idretten i Norge generelt. Spillere som kan ha et høyt læringsutbytte av å delta på samlinger kan bli prioritert til en viss grad.

 

Endelig lag – Hvor mange blir tatt ut og hva er mine sjanser?

Uttakskomiteen ser for seg et endelig lag med følgende fordeling av posisjoner og kjønn:

8-9 Mannlige sluffspillere

5-6 Kvinnelige sluffspillere

2-3 Kvinnelige knakkere

3-5 Mannlige knakkere

Innad i disse posisjonene skal det være 2-3 speidere. De beste speiderne vil velges uavhengig av deres ferdigheter i andre posisjoner.

 

Fjorårets landslagstropp hadde 21 spillere. Det endelige landslaget som tas ut til VM 2018 kommer etter all sannsynlighet også til å ha 21 spillere. I tillegg vil det velges minst 5 reservespillere. Reservespillerne vil ta over for en spiller på landslaget, dersom noen dropper ut før turneringen. Dette kan kun skje før spillerlista må leveres inn til World Cup, noen uker før turneringen starter. 

Uttakskomiteen ønsker å presisere at fordelingen av posisjoner ikke er fastsatt. Posisjonsfordelingen til speidere og enkeltspilleres bidrag på laget er eksempler på ting som vil være med på å påvirke den endelige posisjonsfordelingen.