Økonomi

ØKONOMI
Før hvert årsmøte skal det avtroppende styret utarbeide et budsjett for det neste året. Budsjettet skal vise hvor mye dere har planlagt å tjene og bruke på utstyr, arrangementer og sosiale møter. Budsjettet skal også vise hvor mye dere har tenkt til å tjene, f.eks. ved dugnadsarbeid og medlemsinntekter.

I tillegg til å lage et budsjett for neste år, må det avtroppende styret også legge frem regnskapet for året som har vært. I regnskapet skal det stå hvor mye laget har tjent og hva dere har brukt penger på.

Mal til budsjett og regnskap kan du finne ved å klikke på denne linken.