Om oss

Hvem vi er

Norges Rumpeldunkforbund er det styrende organet for rumpeldunk i Norge. NRF skal fremme idretten nasjonalt og representere norsk rumpeldunk internasjonalt.
NRF består i hovedsak av lag som som tilknyttet universiteter, høgskoler eller videregående skoler i Norge. Vi ønsker imidlertid alle nye lag velkommen, og bistår gjerne med arbeidet med å starte opp et lag der du bor.

Det høyeste organet i NRF er årsmøtet. Årsmøtet vedtar vedtekter og arbeidsplan, og det er styret sin oppgave å gjennomføre arbeidsplanen. Styret i NRF består av 8 personer, som alle jobber på frivillig basis.

Hva vi gjør

 

Aktivitet

NRF har arrangert NM i rumpeldunk hvert år siden 2013. Gjennom året spilles det seriekamper mellom alle lagene i Norge. I tillegg arrangerer vi Oslo Open hver høst. I 2017 arrangerte vi QuidCamp, hvor spillere fikk trene ferdighetene deres sammen med over 100 andre spillere fra hele Europa.

Utvikling

Vi jobber for å utvide sporten i Norge ved å kontakte skoler og tilby kurs til nyoppstartede lag. Styret jobber kontinuerlig for å gjøre sporten mer kjent i Norge ved å ved å synliggjøre oss. I 2017 ble European Games avholdt i Oslo, etter mye arbeid fra NRF. Vi tilbyr også dommerkurs og gir medlemmer mulighet til internasjonal dommersertifisering.

Internasjonalt

NRF representerer Norge i International Quidditch Association. IQA er ansvarlig for å arrangere European Games, World Cup og endringer i regler. Det er NRFs oppgave å nedsette en komité hvert år som velger ut spillere til landslaget.