Om Oss

NORGES RUMPELDUNKFORBUND

Norges Rumpeldunkforbund er det styrende organet for rumpeldunk i Norge. NRF skal fremme idretten nasjonalt og representere norsk rumpeldunk internasjonalt.

Norges Rumpeldunk kan kontaktes på nrf AT rumpeldunk DOT no eller facebooksiden

STYRET

Styret velges av årsmøtet og skal gjennomføre vedtak satt av årsmøtet, samt sørge for operativ drift av organisasjonen gjennom sesongen. Styret er øverste organ mellom to årsmøter og tar beslutninger innenfor de rammene årsmøtet setter.

Styret har jevnlige møter, og referater fra disse kan leses her.

Leder

Johanne Steinlien
johanne AT rumpeldunk DOT no

Johanne bilde

Nestleder

Petter Elstad

petter AT rumpeldunk DOT no

Petter bilde

Kasserer

Stein Elgethun
stein AT rumpeldunk DOT no

Stein bilde

Utvikling

Line Vinje
line AT rumpeldunk DOT no

Line bilde

Turnering

Annika Zangenfeind
annika AT rumpeldunk DOT no

Annika bilde

Dommer- og snoppkoordinator

Jørgen Stenløkk
jorgen AT rumpeldunk DOT no

Jørgen bilde

Styremedlem

Stine Evjeberg Hansen

stine AT rumpeldunk DOT no

Amund Kulsrud Storruste

amund AT rumpeldunk DOT no

ÅRSMØTET

Årsmøtet er Norges Rumpeldunkforbunds øverste organ. Årsmøtet legger føringer for styrets arbeid gjennom kommende sesong, vedtar budsjett og vedtekter og godkjenner årsrapport og regnskap. I tillegg skal årsmøtet velge styret for den kommende sesongen. Gjeldende vedtekter for forbundet kan leses her.