Om Oss

NORGES RUMPELDUNKFORBUND

Norges Rumpeldunkforbund er det styrende organet for rumpeldunk i Norge. NRF skal fremme idretten nasjonalt og representere norsk rumpeldunk internasjonalt.

Norges Rumpeldunk kan kontaktes på nrf AT rumpeldunk DOT no eller facebooksiden

STYRET

Styret velges av årsmøtet og skal gjennomføre vedtak satt av årsmøtet, samt sørge for operativ drift av organisasjonen gjennom sesongen. Styret er øverste organ mellom to årsmøter og tar beslutninger innenfor de rammene årsmøtet setter.

Styret har jevnlige møter, og referater fra disse kan leses her.

 

Leder

Jørgen Helgeland Stenløkk
jorgen[at]rumpeldunk[punktum]no

Jørgen bilde

Nestleder

Lisa Tietze
lisa[at]rumpeldunk[punktum]no

Kasserer

Stein Elgethun
stein[at]rumpeldunk[punktum]no

Stein bilde

Lagkontakt

Stine Evjeberg Hansen

stine[at]rumpeldunk[punktum]no

 

Turnering

Amund Kulsrud Storruste
amund[at]rumpeldunk[punktum]no

Utvikling

Daniel Korneliussen
daniel[at]rumpeldunk[punktum]no

 

Styremedlemmer

Helle Hugdal
helle[at]rumpeldunk[punktum]no

Ludwig Kuhn
ludwig[at]rumpeldunk[punktum]no

ÅRSMØTET

Årsmøtet er Norges Rumpeldunkforbunds øverste organ. Årsmøtet legger føringer for styrets arbeid gjennom kommende sesong, vedtar budsjett og vedtekter og godkjenner årsrapport og regnskap. I tillegg skal årsmøtet velge styret for den kommende sesongen. Gjeldende vedtekter for forbundet kan leses her.