Om Oss

NORGES RUMPELDUNKFORBUND

Norges Rumpeldunkforbund er det styrende organet for rumpeldunk i Norge. NRF skal fremme idretten nasjonalt og representere norsk rumpeldunk internasjonalt.

Norges Rumpeldunk kan kontaktes på nrf AT rumpeldunk DOT no eller telefon +47 955 51 233.

STYRET

Styret velges av årsmøtet og skal gjennomføre vedtak satt av årsmøtet, samt sørge for operativ drift av organisasjonen gjennom sesongen. Styret er øverste organ mellom to årsmøter og tar beslutninger innenfor de rammene årsmøtet setter.

Styret har jevnlige møter, og referater fra disse kan leses her.

Leder

Martin  Beyer
leder AT rumpeldunk DOT no

Nestleder

Stein Elgethun
nestleder AT rumpeldunk DOT no

Kasserer

Maria Mykland
kasserer AT rumpeldunk DOT no

Kommunikasjonsansvarlig

Petter Elstad
pr AT rumpeldunk DOT no

Utviklingsansvarlig

Dyveke Hatling
utvikling AT rumpeldunk DOT no

Turneringsansvarlig

Ragnhild Dahl
turneringer AT rumpeldunk DOT no

Dommer- og snoppkoordinator

Johanne Steinlien
dskoordinator AT rumpeldunk DOT no

Styremedlem

Line Vinje
line AT rumpeldunk DOT no

ÅRSMØTET

Årsmøtet er Norges Rumpeldunkforbunds øverste organ. Årsmøtet legger føringer for styrets arbeid gjennom kommende sesong, vedtar budsjett og vedtekter og godkjenner årsrapport og regnskap. I tillegg skal årsmøtet velge styret for den kommende sesongen. Gjeldende vedtekter for forbundet kan leses her.