Medlemskap

Norges Rumpeldunkforbund tilbyr to ulike medlemskap. Med eller uten EQC-lisens (mulighet for kvalifisering til europacupspill).

HVORDAN MELDE SEG INN

Nye lag melder seg inn ved å kontakte utviklingsansvarlig på utvikling AT rumpeldunk DOT no. Man kan melde inn en klubb når som helst i løpet av sesongen, men for å kunne delta på årsmøtet må man være innmeldt og medlemsavgiften må være betalt før årsmøtet starter. Årsmøtet arrangeres i andre kvartal. Dersom en klubb ønsker EQC-lisens, må dette meldes inn før Oslo Open arrangeres. Oslo Open er Norges EQC-kvalifisering og arrangeres normalt i oktober.

ORDINÆRT MEDLEMSKAP

Ordinært medlemskap koster kroner 350 per sesong per klubb. Medlemsavgiften fastsettes av årsmøtet foran hver sesong. Klubber med ordinært medlemskap kan sende en delegat med stemmerett, samt en observatør, til årsmøtet.

ORDINÆRT MEDLEMSKAP MED EQC-LISENS

Ordinært medlemskap med EQC-lisens har de samme fordelene og rettighetene som et ordinært medlemskap uten EQC-lisens, og prisen er den samme. Klubber som ønsker å kvalifisere seg for europacupspill må velge dette medlemskapet for å kunne vurderes. Det stilles ingen krav til hvem som kan melde seg inn med denne lisensen, men det stilles noen krav til den inneværende sesongen:

 • Innmelding med EQC-lisens må gjøres innen en uke før første kamp starter på sesongens Oslo Open.
 • Lag som har denne lisensen må sende inn laguttaket for Oslo Open til NRF i forkant av turneringen
  • Spillerne på listen er bundet til laget for sesongen. Dersom en spiller ønsker å bytte lag mellom Oslo Open og EQC, må spilleren gjøre det etter gjeldende overgangsregler.
  • Det er kun spillere som står på spillerlisten som får lov til å spille for laget under Oslo Open.
 • Dersom klubben kvalifiserer seg til EQC må de må sørge for å ha følgende antall sertifiserte dommere for å kunne delta:
  • 1 hoveddommer
  • 2 assistentdommere
  • 1 snoppdommer
  • Disse dommerne må være sertifiserte etter kravene som settes av European Comittee og/eller EQC-komitéen.
  • Fristen for å sertifisere disse 4 dommerne er den datoen som er tidligst i sesongen av følgende tidspunkt:
   • 3 uker før Norgesmesterskapet i rumpeldunk 2018.
   • 6 uker før fristen NRF mottar for å melde på lagene sine til EQC.
  • Dersom en klubb med EQC-lisens ikke sertifisierer nok dommere innen fristen, mister laget EQC-lisensen, og deltakerplassen deres på EQC går videre til det høyest rangerte laget med EQC-lisens som enda ikke har fått en EQC-plass.
  • For informasjon om hvordan man sertifiserer seg som dommer, se her.

OVERGANGSREGLER

Dersom man ønsker å skifte klubb i løpet av sesongen kan man gjøre dette helt fritt, så lenge man ikke bytter til eller fra et lag med EQC-lisens. Som hovedregel har ingen spillere lov til å bytte til eller fra et lag med EQC-lisens mellom Oslo Open og sesongslutt. Det finnes 3 unntak:

 • Unntak 1 – Første- og andrelag: En spiller som spiller på andrelaget til en klubb med EQC-lisens, kan fritt skifte til førstelaget, såfremt andrelaget ikke selv også har EQC-lisens.
 • Unntak 2 –  Utviklingsspiller: En spiller som før Oslo Open sier ifra om at de ønsker å delta på EQC med en annen klubb enn det de spiller med under Oslo Open, kan under spesielle tilfeller få skifte til den klubben etter turneringen.
 • Unntak 3 – Ekstraordinært klubbbytte: En spiller som flytter til en annen by, fullfører utdanning, ikke føler seg komfortable med sin inneværende klubb, eller befinner seg i andre situasjoner hvor det er naturlig å skifte klubb, kan søke til NRF om dette. NRF vurderer slike saker enkeltvis.

FØRSTE- OG ANDRELAG

Det er mulig for en klubb og stille med flere lag til Oslo Open. Det er da flere muligheter for gjennomføring:

1. Ingen lag med EQC-lisens, to (eller flere) lag uten EQC-lisens

Klubben (som melder seg inn i NRF) må melde seg inn som et ordinært medlemslag. De kan da velge og sende to (eller flere) lag til Oslo Open. (Merk at man må betale lagavgift for hvert lag til selve turneringspåmeldingen!)

Klubben trenger ikke å gjøre en klar differensiering mellom første- og andrelag, altså en rangering av spillerne.

Ingen av lagene kan kvalifisere seg til EQC.

Spillere kan fritt bytte mellom lag, både internt i klubben og ellers i Norge.

2. Ett lag med EQC-lisens, og ett eller flere lag uten EQC-lisens

Klubben (som melder seg inn i NRF) må melde seg inn med EQC-lisens. De kan da velge å sende to (eller flere) lag til Oslo Open. (Merk at man må betale lagavgift for hvert lag til selve turneringspåmeldingen!)

Ett av lagene må på forhånd bli valgt ut som «førstelag». Dette laget vil være det eneste laget som har mulighet til å kvalifisere seg til EQC. Det andre laget som deltar i Oslo Open kan ikke kvalifisere seg til EQC, uavhengig av plassering.

Etter Oslo Open, kan spillere på første- og andrelaget fritt bytte mellom lagene.

3. To (eller flere) lag med EQC-lisens

Klubben (som melder seg inn i NRF) må melde seg inn med EQC-lisens. De kan da velge å sende to (eller flere) lag til Oslo Open. (Merk at man må betale lagavgift for hvert lag til selve turneringspåmeldingen!)

Klubben trenger ikke å differensiere mellom første- og andrelag. Begge lagene har mulighet til å kvalifisere seg til EQC. Dersom kun ett av lagene kvalifiserer seg, kan imidlertid ikke spillerne på det andre laget reise i deres sted. Plassen går til laget som kvalifiserer seg, ikke klubben.

Etter Oslo Open, kan spillere ikke bytte mellom lagene. Spillerne er låst til laget de spilte for under Oslo Open, og må gjennomføre et ekstraordinært lagbytte (se unntak 3) dersom de ønsker å bytte lag.

Dersom det er ønskelig å melde opp 2 lag med EQC-lisens, og ett eller flere lag uten, er dette også mulig gjennom en kombinasjon av 2. og 3. Uavhengig av hvordan man velger å melde lagene sine opp til en turnering, trenger klubben kun å melde seg inn i NRF én gang,

UTVIKLINGSSPILLER

Dersom en spiller ønsker å delta på EQC for et lag med EQC-lisens, men ønsker å spille for et annet lag (uten EQC-lisens) under Oslo Open, må de kontakte NRF angående dette.

NRF ønsker å legge til rette for at spillere ikke skal bli straffet for å hjelpe til å utvikle nye eller mindre lag. Derfor kan man før Oslo Open binde seg til et lag med EQC-lisens, og si ifra om at man ønsker å spille med dette laget på EQC, dersom laget kvalifiserer seg. Man står da fritt til å spille med et annet lag, uten EQC-lisens, på Oslo Open, dersom man oppfyller disse kravene:

 • Spilleren må si ifra til NRF på nrf AT rumpeldunk DOT no i god tid før turneringen.
  • Spilleren har ikke anledning til å bytte hvilket lag spilleren binder seg til etter fristen.
 • Spilleren må i inneværende sesong delta på minst 10 treninger hos laget de ønsker å spille på EQC med.
  • Disse treningene må gjennomføres før EQC.
  • Deltakelse på trening skal meldes inn til NRF fra leder i klubben.
 • NRF forbeholder seg retten til å avvise søknader om å bli utviklingsspiller dersom noen skulle prøve å bruke systemet mot sin hensikt.

FAQ

 • Må jeg melde laget mitt inn i NRF?
  – Nei. Vi tvinger ingen til å melde seg inn i NRF. NRF oppfordrer alle lag i Norge til å melde seg inn som ordinære medlemslag. Dette gjør at vi kan gjøre en bedre jobb, og det gir oss en sterkere stemme både nasjonalt og internasjonalt.
 • Kan jeg ta IQARDT-dommertestene som ligger ute nå?
  – Ja, du kan ta testene. Om du består hoveddommertesten kan du få betalt for å dømme i serien.
 • Kan jeg spille for to lag i samme turnering?
  – Nei.
 • Kan jeg begynne å spille for et lag med EQC-lisens etter Oslo Open, dersom jeg ikke deltok på Oslo Open?
  – Ja. Du kan da spille for hvilket som helst lag. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du er bundet til et annet lag i Europa (eller Norge) fra tidligere i sesongen.
 • Jeg spilte for et andrelag for en klubb med EQC-lisens under Oslo Open. Førstelaget vårt kvalifiserte ikke til EQC. Kan jeg bytte til en annen klubb før EQC?
  – Såfremt andrelaget du spilte på ikke hadde EQC-lisens, kan du bytte til et annet lag som ikke har EQC-lisens. Du kan ikke bytte til et lag med EQC-lisens.
 • Jeg spilte på et lag med EQC-lisens under Oslo Open. Kan jeg spille for en annen klubb under EQC eller NM?
  – Nei. Du har låst deg til laget du spilte for under Oslo Open, og må gjennomføre et formelt bytte etter gjeldende overgangsregler.
 • Jeg har lyst til å melde meg som en utviklingsspiller, og binde med til et lag med EQC-lisens, men jeg har ikke tid til å delta på 10 treninger før fristen. Kan jeg spille på EQC uansett?
  – Nei. Du er nødt til oppfylle kravet om 10 treninger for å spille for det laget under EQC.

Dersom du har andre spørsmål, kan du rette disse til nrf AT rumpeldunk DOT no.