Medlemskap

HVORDAN MELDE SEG INN

Nye lag melder seg inn ved å kontakte utviklingsansvarlig på utvikling AT rumpeldunk DOT no. Man kan melde inn en klubb når som helst i løpet av sesongen, men for å kunne delta på årsmøtet må man være innmeldt og medlemsavgiften må være betalt før årsmøtet starter. Årsmøtet arrangeres i andre kvartal.

MEDLEMSKAP I NRF

Medlemskap koster kroner 350 per sesong og er klubbasert (sesongen følger skoleåret og går august til juni). Medlemsavgiften fastsettes av årsmøtet foran hver sesong. Medlemsklubber kan sende en delegat med stemmerett, samt en observatør, til årsmøtet.

Lag fra medlemsklubber betaler en lavere deltakeravgift på Oslo Open og Norgesmesterskap i rumpeldunk. I tillegg er Norgesserien kun åpen for medlemslag i NRF.

EUROPACUP (EQC)-KVALIFISERING

Lag som ønsker å kvalifisere seg for EQC må være medlemmer i NRF og delta på Oslo Open samme sesong. De høyest rangerte lagene på denne turneringen, som ønsker å dra, kvalifiserer til europacupen og rangeringen her avgjør seeding etter hvilke plasser Norge blir tildelt. Dersom ikke-norske lag deltar på turneringen, vil de høyest rangerte norske lagene kvalifiseres. Siden Oslo Open er kvalifiseringsturnering, må alle deltakende lag sende inn spillerliste i forkant av turneringen, etter retningslinjer fra sittende turneringskomité. Fraværende spillerliste betyr at laget ikke kan kvalifisere seg til EQC.

OVERGANGSREGLER

For internasjonale overganger skal også regelverket fra Quidditch Europe følges.

Overgangsvinduet er mellom siste offisielle turnering på våren og første offisielle turnering på høsten (påfølgende sesong). Dette gjelder turneringene Norgesserien, Oslo Open, Norgesmesterskap og EQC. I dette vinduet kan spillere fritt bytte klubb.

Når sesongen er startet er hovedregelen at man ikke får spille for andre klubber enn den man er registrert hos, med følgende unntak:

  1. Spillere kan bytte mellom lag i samme klubb som de vil, så lenge kun ett eller ingen av lagene er kvalifisert til EQC
  2. Spillere som flytter, er ferdig/begynner med studier eller andre større endringer i livssituasjonen som gjør at det er naturlig å bytte klubb
  3. Spillere som ikke føler seg komfortable med sin inneværende klubb på grunn av sosiale forhold, trakassering eller andre ekstraordinære forhold hvor det er naturlig å skifte klubb
  4. Dersom en spiller ønsker å spille en norsk turnering for et annet lag, kan det innvilges dersom årsaken er lagets mulighet til å gjennomføre turneringen eller utvikling av nivået på laget, eksempelvis gjennom å ha en erfaren spiller med på et nyoppstartet lag for å hjelpe dem i gang, eller dersom et lag sliter med å stille nok spillere. En spiller kan ikke spille for et EQC-kvalifisert lag på denne måten.
  5. Dersom klubben en spiller er registrert hos ikke sender lag til en norsk turnering, kan spilleren spille for et annet lag som ikke er kvalifisert til EQC.

Ingen spillere kan spille for mer enn ett lag på samme turnering, med unntak av overganger på regel nummer 2 og 3 over, for spill i Norgesserien.

Overganger basert på regel nummer 2 og 3 vurderes fra sak til sak, og regelverket vil tolkes strengt.

Alle søknader sendes til NRF for behandling, med unntak av overganger basert på regel nummer 1.