Innmelding

Norges Rumpeldunkforbund (NRF) tilbyr 3 ulike nivåer en klubb kan velge når de melder seg inn i forbundet. Nedenfor finner du all informasjonen du trenger for å melde deg inn i NRF.

Hvordan melde seg inn?

Man melder seg enkelt og greit inn i NRF ved å fylle ut følgende skjema. Etter at skjemaet er fylt ut, tar NRF kontakt med betalingsinformasjon. Man kan melde inn klubben sin når som helst i løpet av sesongen. Merk imidlertid at årsmøtet finner sted i andre kvartal hvert år, og at en klubb som vil ha EQC-lisens må melde seg inn før Oslo Open, sesongens EQC-kvalifisering.

De ulike nivåene

Redusert medlemskap

Det er gratis å melde seg inn som med redusert medlemskap. Alle lag som spiller i turneringer arrangert av NRF, blir automatisk innmeldt med redusert medlemskap, dersom de ikke har et høyere medlemskap fra før.

Ved å melde seg inn med redusert medlemskap legges klubben din til i listene til NRF. Det vil si at vi kan gi interesserte informasjon om klubben deres, dersom noen skulle kontakte NRF med spørsmål om lokale lag. Dere vil også motta informasjon om NRF sine arrangementer og annet gjennom sesongen.

Klubber med redusert medlemskap får ikke sende en delegat med stemmerett til årsmøtet, men kan stille med en observatør.

I utgangspunktet skal klubber melde seg inn med ordinært medlemskap (se neste avsnitt), og må ha en grunn for å melde seg inn med redusert medlemskap.

Ordinært medlemskap

Det koster 350 kroner å melde seg inn som med ordinært medlemskap for sesongen 2017/2018. Disse pengene blir i hovedsak brukt til å betale avgiften til International Quidditch Association (IQA) og til leie av nettside. Dette er utgifter som er nødvendige for at NRF skal fungere som det gjør, og kommer medlemmene til gode.

Ved å melde seg inn med ordinært medlemskap legges klubben din til i listene til NRF. Det vil si at vi kan gi interesserte informasjon om klubben deres, dersom noen skulle kontakte NRF med spørsmål om lokale lag. Dere vil også motta informasjon om NRF sine arrangementer og annet gjennom sesongen.

Klubber med ordinært medlemsskap kan sende en delegat med stemmerett, samt en observatør, til årsmøtet.

Kluber med ordinært medlemskap vil også få rabatt på lagavgiften for Oslo Open og Norgesmesterskapet i rumpeldunk.

Ordinært medlemskap med EQC-lisens

Ordinært medlemskap med EQC-lisens har de samme fordelene som et ordinært medlemskap uten EQC-lisens. Prisen for dette medlemskapet er også 350 kroner for sesongen 2017/2018.

Klubber som ønsker å delta på European Quidditch Cup (EQC), må imidlertid melde seg inn i NRF med ordinært medlemsskap med EQC-lisens. Dette må gjøres før kvalifiseringsturneringen, Oslo Open.

Alle klubber i Norge kan velge å melde seg inn med EQC-lisens. Det stilles imidlertid flere krav til disse klubbene.
NRF stiller følgende krav til klubber som har ordinært medlemsskap med EQC-lisens:

 • Melder seg inn i NRF med EQC-lisens innen 16. oktober kl 23:59.
 • Sender inn en liste med spillere på EQC-laget før Oslo Open (NRFs kvalifisering- og rangeringsturnering til EQC)
  • Listen må sendes inn senest 18. oktober kl 23:59.
  • Spillerne på listen «låses» til laget for sesongen. Dersom en spiller ønsker å bytte lag mellom Oslo Open og EQC, må spilleren gjøre det etter transfer-reglene som er beskrevet lenger nede. Dette gjelder både for bytter i Norge og bytter til internasjonale klubber.
  • Det er kun spillere som står på spillerlisten som får lov til å spille for laget under turneringen. 
  • Det er kun det eller de lagene som prøver å kvalifisere seg til EQC som trenger å sende inn listen på forhånd. Dersom et av lagene til en klubb ikke prøver å kvalifisere seg, trenger de ikke sende inn en liste på forhånd, og blir ikke låst til laget på samme måten.
 • Seritifiserer følgende antall dommer fra klubben:
  • 1 hoveddommer
  • 2 assistentdommere
  • 1 snoppdommer
  • Disse dommerne må være sertifiserte etter kravene som settes av European Comittee og/eller EQC-komitéen. Disse kravene vil trolig basere seg på online dommertester.
  • Fristen for å sertifisere disse 4 dommerne er den datoen som er tidligst i sesongen av følgende tidspunkt:
   • 3 uker før Norgesmesterskapet i rumpeldunk 2018.
   • 6 uker før fristen NRF mottar for å melde på lagene sine til EQC. 
   • Ingen av disse datoene er fastsatt enda, men er begge på våren 2018.
  • Dersom en klubb med EQC-lisens ikke sertifisierer nok dommere innen fristen, mister laget EQC-lisensen, og deltakerplassen deres på EQC går videre til det høyest rangerte laget med EQC-lisens som enda ikke har fått en EQC-plass.
  • For informasjon om hvordan man sertifiserer seg som dommer, se her.

Viktig informasjon om klubbskifter

Dersom man ønsker å skifte klubb i løpet av sesongen kan man gjøre dette helt fritt, så lenge man ikke bytter til eller fra et lag med EQC-lisens.

Som hovedregel har ingen spillere lov til å bytte til eller fra et lag med EQC-lisens etter at Oslo Open er gjennomført. Det finnes 3 unntak:

 • Unntak 1 – Første- og andrelag: En spiller som spiller på andrelaget til en klubb med EQC-lisens, kan fritt skifte til førstelaget, såfremt andrelaget ikke selv også har EQC-lisens.
 • Unntak 2 –  Utviklingsspiller: En spiller som før Oslo Open sier ifra om at de ønsker å delta på EQC med en annen klubb enn det de spiller med under Oslo Open, kan under spesielle tilfeller få skifte til den klubben etter turneringen.
 • Unntak 3 – Ekstraordinært klubbbytte: En spiller som flytter til en annen by, fullfører utdanning, ikke føler seg komfortable med sin inneværende klubb, eller befinner seg i andre situasjoner hvor det er naturlig å skifte klubb, kan søke til NRF om dette. NRF vurderer slike saker enkeltvis.

Første- og andrelag

Det er mulig for en klubb og stille med flere lag til Oslo Open. Det er da flere muligheter for gjennomføring:

1. Ingen lag med EQC-lisens, to (eller flere) lag uten EQC-lisens

Klubben (som melder seg inn i NRF) må melde seg inn som et ordinært medlemslag. De kan da velge og sende to (eller flere) lag til Oslo Open. (Merk at man må betale lagavgift for hvert lag til selve turneringspåmeldingen!)

Klubben trenger ikke å gjøre en klar differensiering mellom første- og andrelag, altså en rangering av spillerne. 

Ingen av lagene kan kvalifisere seg til EQC.

Spillere kan fritt bytte mellom lag, både internt i klubben og ellers i Norge.

2. Ett lag med EQC-lisens, og ett eller flere lag uten EQC-lisens

Klubben (som melder seg inn i NRF) må melde seg inn med EQC-lisens. De kan da velge å sende to (eller flere) lag til Oslo Open. (Merk at man må betale lagavgift for hvert lag til selve turneringspåmeldingen!)

Ett av lagene må på forhånd bli valgt ut som «førstelag». Dette laget vil være det eneste laget som har mulighet til å kvalifisere seg til EQC. Det andre laget som deltar i Oslo Open kan ikke kvalifisere seg til EQC, uavhengig av plassering.

Etter Oslo Open, kan spillere på første- og andrelaget fritt bytte mellom lagene.

3. To (eller flere) lag med EQC-lisens

Klubben (som melder seg inn i NRF) må melde seg inn med EQC-lisens. De kan da velge å sende to (eller flere) lag til Oslo Open. (Merk at man må betale lagavgift for hvert lag til selve turneringspåmeldingen!)

Klubben trenger ikke å differensiere mellom første- og andrelag. Begge lagene har mulighet til å kvalifisere seg til EQC. Dersom kun ett av lagene kvalifiserer seg, kan imidlertid ikke spillerne på det andre laget reise i deres sted. Plassen går til laget som kvalifiserer seg, ikke klubben.

Etter Oslo Open, kan spillere ikke bytte mellom lagene. Spillerne er låst til laget de spilte for under Oslo Open, og må gjennomføre et ekstraordinært lagbytte (se unntak 3) dersom de ønsker å bytte lag. 

Dersom det er ønskelig å melde opp 2 lag med EQC-lisens, og ett eller flere lag uten, er dette også mulig gjennom en kombinasjon av 2. og 3. Uavhengig av hvordan man velger å melde lagene sine opp til en turnering, trenger klubben kun å melde seg inn i NRF én gang i skjemaet som er linket øverst på denne siden.

Utviklingsspiller

Dersom en spiller ønsker å delta på EQC for et lag med EQC-lisens, men ønsker å spille for et annet lag (uten EQC-lisens) under Oslo Open, må de kontakte NRF angående dette.

NRF ønsker å legge til rette for at spillere ikke skal bli straffet for å hjelpe til å utvikle nye eller mindre lag. Derfor kan man før Oslo Open binde seg til et lag med EQC-lisens, og si ifra om at man ønsker å spille med dette laget på EQC, dersom laget kvalifiserer seg. Man står da fritt til å spille med et annet lag, uten EQC-lisens, på Oslo Open, dersom man oppfyller disse kravene:

 • Spilleren må si ifra til NRF på nrf@rumpeldunk.no innen 15. oktober kl 23:59.
  • Spilleren har ikke anledning til å bytte hvilket lag spilleren binder seg til etter fristen.
 • Spilleren må i inneværende sesong delta på minst 10 treninger hos laget de ønsker å spille på EQC med.
  • Disse treningene må gjennomføres før EQC.
  • Deltakelse på trening skal meldes inn til NRF fra leder i klubben.
 • NRF forbeholder seg retten til å avvise søknader om å bli utviklingsspiller dersom noen skulle prøve å bruke systemet mot sin hensikt.  

FAQ

 • Må jeg melde laget mitt inn i NRF?
  – Nei. Vi tvinger ingen til å melde seg inn i NRF. Dersom laget ditt deltar på en turnering NRF arrangerer, blir dere imidlertid automatisk meldt inn som med redusert medlemskap, så fremt dere ikke allerede har et høyere medlemskap. NRF oppfordrer alle lag i Norge til å melde seg inn som ordinære medlemslag. Dette gjør at vi kan gjøre en bedre jobb, og det gir oss en sterkere stemme både nasjonalt og internasjonalt. Innmeldingsavgiften kommer til syvende og sist medlemmene til gode.
 • Hvor mye rabatt på lagavgiften til Norgesmesterskapet får laget mitt for å melde seg inn som et ordninært medlemslag?
  – Dette er ikke avklart enda.
 • Kan jeg ta IQARDT-dommertestene som ligger ute nå?
  – Ja, du kan ta testene. Om du består hoveddommertesten kan du få betalt for å dømme i serien.
 • Kan jeg spille for to lag i samme turnering?
  – Nei.
 • Kan jeg begynne å spille for et lag med EQC-lisens etter Oslo Open, dersom jeg ikke deltok på Oslo Open?
  – Ja. Du kan da spille for hvilket som helst lag. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du er bundet til et annet lag i Europa (eller Norge) fra tidligere i sesongen.
 • Jeg spilte for et andrelag for en klubb med EQC-lisens under Oslo Open. Førstelaget vårt kvalifiserte ikke til EQC. Kan jeg bytte til en annen klubb før EQC?
  – Såfremt andrelaget du spilte på ikke hadde EQC-lisens, kan du bytte til et annet lag som ikke har EQC-lisens. Du kan ikke bytte til et lag med EQC-lisens.
 • Jeg spilte på et lag med EQC-lisens under Oslo Open. Kan jeg spille for en annen klubb under EQC eller NM?
  – Nei. Du har låst deg til laget du spilte for under Oslo Open, og må gjennomføre et formelt bytte etter unntak 3.
 • Jeg har lyst til å melde meg som en utviklingsspiller, og binde med til et lag med EQC-lisens, men jeg har ikke tid til å delta på 10 treninger før fristen. Kan jeg spille på EQC uansett?
  – Nei. Du er nødt til oppfylle kravet om 10 treninger for å spille for det laget under EQC.

 

Dersom du har andre spørsmål, kan du rette disse til nrf@rumpeldunk.no.