Innmelding

Norges Rumpeldunkforbund (NRF) tilbyr 3 ulike nivåer et lag kan velge når de melder seg inn i forbundet. Nedenfor finner du all informasjonen du trenger om innmelding i NRF for sesongen 2016/2017.

Hvordan melde seg inn?

Man melder seg enkelt og greit inn i NRF ved å fylle ut følgende skjema. Etter at skjemaet er fylt ut, tar NRF kontakt med betalingsinformasjon. Man kan melde inn laget sitt når som helst i løpet av sesongen. Merk imidlertid at årsmøtet finner sted 1. oktober, og at lag som vil ha EQC-lisens må melde seg inn før 29. september kl 23:59.

De ulike nivåene

Redusert medlemslag

Det er gratis å melde seg inn som et redusert medlemslag. Alle lag som spiller i turneringer arrangert av NRF, blir automatisk innmeldt som reduserte medlemslag, dersom de ikke har et høyere medlemskap fra før.

Ved å melde seg inn som redusert medlemslag legges laget ditt til i listene til NRF. Det vil si at vi kan gi interesserte informasjon om laget deres, dersom noen skulle kontakte NRF med spørsmål om lokale lag. Dere vil også motta informasjon om NRF sine arrangementer og annet gjennom sesongen.

Reduserte medlemslag får ikke sende en delegat med stemmerett til årsmøtet, men kan stille med en observatør.

Ordinært medlemslag

Dette er alternativet som passer best for de fleste lag i Norge.

Det koster 350 kroner å melde seg inn som et ordinært medlemslag for sesongen 2016/2017. Disse pengene blir i hovedsak brukt til å betale avgiften til International Quidditch Association (IQA), samt og leie nettside. Dette er utgifter som er nødvendige for at NRF skal fungere som det gjør, og kommer medlemmene til gode.

Ved å melde seg inn som ordinært medlemslag legges laget ditt til i listene til NRF. Det vil si at vi kan gi interesserte informasjon om laget deres, dersom noen skulle kontakte NRF med spørsmål om lokale lag. Dere vil også motta informasjon om NRF sine arrangementer og annet gjennom sesongen.

Ordinære medlemslag kan sende en delegat med stemmerett, samt en observatør, til årsmøtet.

Ordinære medlemslag vil også få rabatt på lagavgiften for Norgesmesterskapet i rumpeldunk.

Ordinært medlemslag med EQC-lisens

Ordinære medlemslag med EQC-lisens har de samme fordelene som et ordinært medlemslag uten EQC-lisens. Prisen for dette medlemskapet er også 350,- for sesongen 2016/2017.

Lag som ønsker å delta på European Quidditch Cup (EQC) i 2017, må imidlertid melde seg inn i NRF som et ordinært medlemslag med EQC-lisens. Dette må gjøres før kvalifiseringsturneringen, Oslo Open, som starter 15. oktober. Anskaffelse av EQC-lisens må bli gjort innen torsdag 29. september kl 23:59!

Alle lag i Norge kan velge å melde seg inn med EQC-lisens. Det stilles imidlertid sterkere krav til disse lagene, i forhold til lag uten EQC-lisens. NRF krever at ordinære medlemslag med EQC-lisens gjør følgende:

 • Melder seg inn i NRF med EQC-lisens innen 29. september kl 23:59.
 • Sender inn en liste med spillere før Oslo Open og Norgesmesterskapet i rumpeldunk.
  • Listen må sendes inn senest 2 dager før turneringsstart. (Altså onsdag kl 23:59 dersom turneringen starter lørdag morgen).
  • Spillerne på listen «låses» til laget for sesongen. Dersom en spiller ønsker å bytte lag mellom Oslo Open og EQC, må spilleren gjøre det etter følgende europeiske reglement: https://goo.gl/BZaQht. Dette gjelder både for bytter i Norge og bytter til internasjonale klubber.
  • Det er kun spillere som står på spillerlisten som får lov til å spille for laget under turneringen.
 • Seritifiserer følgende antall dommer:
  • 1 hoveddommer
  • 2 assistentdommere
  • 1 snoppdommer
  • Disse dommerne må være sertifiserte etter kravene som settes av European Comittee og/eller EQC-komitéen. Disse kravene er ikke tilgjengelige enda, men vil trolig basere seg på de nye online dommertestene.
  • Fristen for å sertifisere disse 4 dommerne er 1 måned før Norgesmesterskapet i rumpeldunk, eller 1 måned før EQC, avhengig av hvilket arrangement som blir gjennomført først.
   • Dersom et lag med EQC-lisens ikke sertifisierer nok dommere innen fristen, mister laget EQC-lisensen, og deltakerplassen deres til EQC går videre til neste lag med EQC-lisens.

Viktig informasjon om spillerlister (rosters)

Alle spillere som deltar på en turnering i Norge denne sesongen (spesifikt Oslo Open og Norgesmesterskapet) kommer til å bli registert på spillerlisten til laget de spiller for. Lag med EQC-lisens er de eneste lagene som må levere disse listene i forkant av turneringen.

Dersom man ønsker å bytte lag i løpet av sesongen (spesifikt mellom Oslo Open og NM eller seriekamper) kan man gjøre dette helt fritt, så lenge man ikke bytter til et lag med EQC-lisens.

Som hovedregel har ingen spillere har lov til å bytte til et lag med EQC-lisens etter at Oslo Open er gjennomført. Det finnes 2 unntak:

 • Første- og andrelag: En spiller som spiller på andrelaget til et lag med EQC-lisens, kan fritt bytte til førstelaget, såfremt andrelaget ikke selv også har EQC-lisens.
 • Utviklingsspiller: En spiller som før Oslo Open sier ifra om at de ønsker å delta i EQC med et annet lag enn det de spiller med under Oslo Open, kan under spesielle tilfeller få bytte til det laget etter turneringen.

Første- og andrelag

Det er mulig for en klubb og stille med flere lag til Oslo Open. Det er da flere muligheter for gjennomføring:

1. Ingen lag med EQC-lisens, to (eller flere) lag uten EQC-lisens

Klubben (som melder seg inn i NRF) må melde seg inn som et ordinært medlemslag. De kan da velge og sende to (eller flere) lag til Oslo Open. (Merk at man må betale lagavgift for hvert lag til selve turneringspåmeldingen!)

Klubben trenger ikke å gjøre en klar differensiering mellom første- og andrelag.

Ingen av lagene kan kvalifisere klubben til EQC.

Spillere kan fritt bytte mellom lag, både internt i klubben og ellers i Norge.

2. Ett lag med EQC-lisens, og ett eller flere lag uten EQC-lisens

Klubben (som melder seg inn i NRF) må melde seg inn med EQC-lisens. De kan da velge å sende to (eller flere) lag til Oslo Open. (Merk at man må betale lagavgift for hvert lag til selve turneringspåmeldingen!)

Ett av lagene må på forhånd bli valgt ut som «førstelag». Dette laget vil være det eneste laget som har mulighet til å gi klubben en plass til EQC. Det andre laget som deltar i Oslo Open kan ikke kvalifisere klubben til EQC, uavhengig av plassering.

Etter Oslo Open, kan spillere på første- og andrelaget fritt bytte mellom lagene, slik at klubben kan velge spillere fra begge spillerlistene når de skal ta ut lag til EQC.

3. To (eller flere) lag med EQC-lisens

Klubben (som melder seg inn i NRF) må melde seg inn med EQC-lisens. De kan da velge å sende to (eller flere) lag til Oslo Open. (Merk at man må betale lagavgift for hvert lag til selve turneringspåmeldingen!)

Klubben trenger ikke å differensiere mellom første- og andrelag. Begge lagene har mulighet til å gi klubben en plass til EQC. Begge lagene kan altså kvalifisere seg til EQC. Dersom ett av lagene kvalifiserer seg, kan imidlertid ikke det andre laget reise i deres sted. Plassen går til laget som kvalifiserer seg, ikke klubben.

Etter Oslo Open, kan spillere ikke bytte mellom lagene. Spillerne er låst til laget de spilte for under Oslo Open, og må følge europeiske overgangsregler, som referert til lenger oppe.

 

Dersom det er ønskelig å melde opp 2 lag med EQC-lisens, og ett eller flere lag uten, er dette også mulig gjennom en kombinasjon av 2. og 3. Uavhengig av hvordan man velger å melde lagene sine opp til en turnering, trenger klubben kun å melde seg inn i NRF én gang i dokumentet øverst på denne siden.

Utviklingsspiller

Dersom en spiller ønsker å delta på EQC for et lag med EQC-lisens, men ønsker å spille for et annet lag under EQC, må de kontakte NRF angående dette.

NRF ønsker å legge til rette for at spillere ikke skal bli straffet for å hjelpe til å utvikle nye eller mindre lag. Derfor kan man før Oslo Open binde seg til et lag med EQC-lisens, og si ifra om at man ønsker å spille med dette laget på EQC, dersom laget kvalifiserer seg. Man står da fritt til å spille med et annet lag, uten EQC-lisens, på Oslo Open, dersom man oppfyller disse kravene:

 • Spilleren må si ifra til NRF på nrf@rumpeldunk.no innen torsdag 29. september kl 23:59.
  • Spilleren har ikke anledning til å bytte hvilket lag spilleren binder seg til etter fristen.
 • Spilleren må delta på minst 10 treninger hos laget de ønsker å spille på EQC med.
  • Disse treningene må gjennomføres før en bestemt dato. Datoen fastsettes av det nye styret som velges 1. oktober, men blir trolig satt til sent februar.
  • Deltakelse på trening skal meldes inn til NRF fra leder i klubben etter hver enkelt trening.

FAQ

 • Må jeg melde laget mitt inn i NRF?
  – Nei. Vi tvinger ingen til å melde seg inn i NRF. Dersom laget ditt deltar på en turnering NRF arrangerer, blir dere imidlertid automatisk meldt inn som et redusert medlemslag, så fremt dere ikke allerede har et høyere medlemskap. NRF oppfordrer alle lag i Norge til å melde seg inn som ordinære medlemslag. Dette gjør at vi kan gjøre en bedre jobb, og gir oss en sterkere stemme både nasjonalt og internasjonalt. Innmeldingsavgiften kommer til syvende og sist medlemmene til gode.
 • Hvor mye rabatt på lagavgiften til Norgesmesterskapet får laget mitt for å melde seg inn som et ordninært medlemslag?
  – Dette bestemmes av det nye styret, som velges 1. oktober, og er avhengig av hvor stor lagavgiften blir.
 • Kan jeg ta IQARDT-dommertestene som ligger ute nå? Oppfyller disse dommerkravet for EQC-lisensen?
  – Ja, du kan ta testene. Om du består hoveddommertesten kan du få betalt for å dømme i serien.
  – Nei, dette hjelper deg (trolig) ikke for å oppfylle kravene til EQC-lisensen. Det kommer trolig nye tester til IQA-regelboken for sesongen 2016/2017 som trolig blir kravet for å dømme under EQC.
 • Kan jeg spille for to lag i samme turnering?
  – Nei.
 • Kan jeg begynne å spille for et lag med EQC-lisens etter Oslo Open, dersom jeg ikke deltok på Oslo Open?
  – Ja. Du kan da spille for hvilket som helst lag. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du er bundet til et annet lag i Europa (eller Norge) fra tidligere i sesongen.
 • Jeg spilte for et andrelag for en klubb med EQC-lisens under Oslo Open. Førstelaget vårt kvalifiserte ikke til EQC. Kan jeg bytte til en annen klubb før EQC?
  – Ja, såfremt andrelaget du spilte på ikke hadde en EQC-lisens.
 • Jeg spilte på et lag med EQC-lisens under Oslo Open. Kan jeg spille for en annen klubb under EQC?
  – Nei. Du har låst deg til laget du spilte for under Oslo Open, og må gjennomføre et formelt bytte etter europeiske regler. (Vi er litt usikre på hvordan dette fungerer med land som er definert som «Emerging Areas» ved IQA, og prøver og finne utav dette.)
 • Jeg har lyst til å melde meg som en utviklingsspiller, og binde med til et lag med EQC-lisens, men jeg har ikke tid til å delta på 10 treninger før fristen. Kan jeg spille på EQC uansett?
  – Nei. Du er nødt til oppfylle kravet om 10 treninger for å spille for det laget under EQC.

 

Dersom du har andre spørsmål, kan du rette disse til leder@rumpeldunk.no.