Oslo Open 2017

Norges Rumpeldunkforbund (NRF) lyser nå ut komite stillinger til turneringskomiteen til Oslo Open 2017.

 

Oslo Open er NRF sin hovedturnering høsten 2017. Følgende bestemmelser har blitt gjort av NRF-styret:

 • Oslo Open skal avholdes helga 21.-22. Oktober.
 • Oslo Open vil være NRF sin kvalifiseringsturnering til European Quidditch Cup.
 • Oslo Open skal være NRF sitt utgangspunkt for rangering av lag høsten 2017.
 • Oslo Open skal organiseres av en turneringskomite på vegne av NRF.

 

Følgende 7 komite stillinger lyses ut:

 • Komiteleder
 • Økonomiansvarlig
 • Utstyrsansvarlig
 • Kampoppsett-ansvarlig
 • Koordinator frivillige
 • Kiosk og salgsansvarlig
 • PR-ansvarlig

 

Stillingsbeskrivelse finnes nedenfor.

 

Stillingene kan søkes på gjennom e-post. Søknad til utlyste stillinger for Oslo Open komiteen sendes til nrf(at)rumpeldunk.no.

 

Søknaden skal inneholde følgende:

–          Navn

–          Telefonnummer

–          Hvilke stillinger det søkes på

–          Relevant erfaring

–          Motivasjon

 

Ansettelsen vil vare frem til og med Oslo Open 2017. Komiteen vil være ansvarlig for direkte turneringsrelatert arbeid også i etterkant av turneringen.

 

Dette er frivllige stillinger og ulønnet arbeid.

 

Søknadsfrist: 6. September 2017 

 

Stillingsbeskrivelser:

 • Komiteleder

Komiteleder har overordnet ansvar for organiseringen av turneringen. Komiteleder skal organisere møter jevnlig frem mot turneringen og sørge for en god arbeidsprogresjon fra komiteen blir opprettet og til alt arbeidet med turneringen er avsluttet. Komiteleder skal møte med NRF-styre med jevne mellomrom for å oppdatere styret om arbeidsprogresjon.

 

 • Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig skal føre budsjett og regnskap for turneringen, og sørge for at transaksjoner av penger blir gjennomført i tide.

 

 • Utstyrsansvarlig

Utstyrsansvarlig skal sørge for at turneringen har riktig og nok utstyr til å gjennomføre alle kamper. Utstyrsansvarlig skal også organisere logistikken rundt frakting av utstyr til og fra banen før og etter turneringen.

 

 • Kampoppsett-ansvarlig

Denne stillingen skal sette opp et kampoppsett som, etter godkjenning fra resten av komiteen, skal publiseres i så god tid før turneringen som mulig. Kampoppsettet skal settes opp slik at alle lag får spilt et akseptabelt minimum antall kamper, samt at alle lag skal ha en rettferdig sjanse til å spille seg til finalen. Forhåndsseeding av deltakerlag burde gjøres.

 

 • Koordinator frivillige

Koordinatoren for frivillige er både ansvarlig for kamppersonell og alle andre frivillige.

Koordinatoren har ansvar for at det finnes tilstrekkelig med dommere og snopper til gjennomføring av kamper. Under turneringa har koordinatoren ansvar for at det settes opp dommeroppsett til sluttspillkamper fortløpende, i samarbeid med kampoppsett-ansvarlig.  Koordinatoren må også i forkant av turneringen sette opp en tidsplan for både dommere, snopper, kiosk-personell og andre frivillige. Denne planen skal publiseres i så god tid før turneringen som mulig.

 

 • Kiosk og salgsansvarlig

Kiosk og salgsansvarlig skal i forkant av turneringen sørge for at det blir handlet inn matvarer til kiosken. Ansvarlig skal også sørge for at de frivillige i kiosken får innføring i logistikken og betalingssystemet.

 

 • PR-ansvarlig

PR ansvarlig har ansvar for at turneringen blir lagt merke til i nyheter og på sosiale medier.