Bli dommer

God dømming er en viktig del av enhver sport. I rumpeldunk er det spesielt viktig å ha flinke dommere, ettersom det ofte skjer svært mye på en gang. NRF går derfor inn for å utvikle et høyt nivå på norske dommere, og samarbeider med International Referee Development Program (IRDP) for å få til dette. Dette samarbeidet gjør at NRF sine medlemmer får tilgang på assistent- og snoppdommertestene gratis. For å ta hoveddommertesten må man betale 15 € (ca 150 kroner).

Dømming i rumpeldunk

En rumpeldunkkamp har som oftest flere dommere:
  • En hver kamp må ha en hoveddommer (Head Referee – HR), som tar alle endelige avgjørelser under kampen. Denne hoveddommeren er selvfølgelig den viktigste, og den som gjør mest.
  • Det anbefales å ha minst to assistentdommere (Assistant Referee – AR). I hovedsak har disse ansvar for å følge med på klabbspillet (som ofte blir vanskelig for hoveddommeren), og avlaster dermed hoveddommeren.
  • En snoppdommer (Snitch Referee – SR) er også å anbefale. Denne dommerens oppgave er å følge med på alt spill som foregår rundt snoppen.
  • I tillegg kan det benyttes flere mindre dommerposisjoner/administrasjonsstillinger som måldommer og sekretariat.

Bli norsk dommer

Selv om de fleste turneringer og kamper i Norge ikke krever at du er en sertifisert dommer, vil NRF på det sterkeste anbefale deg å prøve å bestå dommertestene til IRDP. I noen turneringer, som NM, vil IRDP-sertifiserte dommere bli prioritert der det er mulig.
For å bli IRDP-sertifisert er det et par ting du må gjøre. Nedenfor følger en liste med fremgangsmåte for å bli sertifisert.
  1. Lær deg reglene. NRF føler IQA sin regelbok, og det er disse reglene IRDP-testene er basert på. Vær klar over at testene er vanskelige, og ofte spør om unntaksregler! (Det finnes et norsk sammendrag av reglene her, men NRF anbefaler å også lese den engelske regelboka.)
  2. Sjekk at laget ditt er medlem i NRF. Om du er i tvil, eller om laget ditt ikke er medlem, kontakt oss på nrf AT rumpeldunk DOT no.
  3. Send en mail til dskoordinator AT rumpeldunk DOT no og si at du vil ha tilgang til dommertestene. Husk å nevne hvilket lag du er medlem i. Du får da tilsendt en kode.
  4. Når du har fått koden, registrerer du en bruker på IRDP sin hjemmeside. Husk å skrive inn koden i feltet Referee’s Code.
  5. Du har nå tilgang på AR- og SR-testene. (OBS: Testene er på engelsk!) Du har totalt seks forsøk på å bestå testen. Vær oppmerksom på at det er en ukes ventetid dersom du ikke skulle bestå. Når du består testen, registreres du i registeret over IRDP-sertifiserte dommere.
  6. Dersom du vil ta HR-testen må du betale 15 €. Dette gjøres over Paypal, og man får tilgang på HR-testen. Denne har man kun 4 forsøk på, og også her må man vente en uke om man ikke består et forsøk.

Alle beståtte dommertester varer ut sesongen (dvs t.o.m. 30 juni).