Bli dommer

God dømming er en viktig del av enhver sport. I rumpeldunk er det spesielt viktig å ha flinke dommere, ettersom det ofte skjer svært mye på en gang. NRF går derfor inn for å utvikle et høyt nivå på norske dommere, og samarbeider med International Referee Development Program (IRDP) for å få til dette. Dette samarbeidet gjør at NRF sine medlemmer får tilgang på assistent- og snoppdommertestene gratis. For å ta hoveddommertesten må man betale 15 € (ca 150 kroner).

Dømming i rumpeldunk

En rumpeldunkkamp har som oftest flere dommere:
  • En hver kamp må ha en hoveddommer (Head Referee – HR), som tar alle endelige avgjørelser under kampen. Denne hoveddommeren er selvfølgelig den viktigste, og den som gjør mest.
  • Det anbefales å ha minst to assistentdommere (Assistant Referee – AR). I hovedsak har disse ansvar for å følge med på klabbspillet (som ofte blir vanskelig for hoveddommeren), og avlaster dermed hoveddommeren.
  • En snoppdommer (Snitch Referee – SR) er også å anbefale. Denne dommerens oppgave er å følge med på alt spill som foregår rundt snoppen.
  • I tillegg kan det benyttes flere mindre dommerposisjoner/administrasjonsstillinger som måldommer og sekretariat.
 

Bli norsk dommer

Selv om de fleste turneringer og kamper i Norge ikke krever at du er en sertifisert dommer, vil NRF på det sterkeste anbefale deg å prøve å bestå dommertestene til IRDP. I noen turneringer, som NM, vil IRDP-sertifiserte dommere bli prioritert der det er mulig.
 
For å bli IRDP-sertifisert er det et par ting du må gjøre. Nedenfor følger en liste med fremgangsmåte for å bli sertifisert.
  1. Lær deg reglene. NRF føler IQA sin regelbok, og det er disse reglene IRDP-testene er basert på. Vær klar over at testene er vanskelige, og ofte spør om unntaksregler! (Det finnes et norsk sammendrag av reglene her, men NRF anbefaler å også lese den engelske regelboka.)
  2. Sjekk at laget ditt er medlem i NRF. Om du er i tvil, eller om laget ditt ikke er medlem, kontakt oss på nrf@rumpeldunk.no.
  3. Send en mail til dskoordinator@rumpeldunk.no og si at du vil ha tilgang til dommertestene. Husk å nevne hvilket lag du er medlem i. Du får da tilsendt en kode.
  4. Når du har fått koden, registrerer du en bruker på IRDP sin hjemmeside. Husk å skrive inn koden i feltet Referee’s Code.
  5. Du har nå tilgang på AR- og SR-testene. (OBS: Testene er på engelsk!) Du har totalt seks forsøk på å bestå testen. Vær oppmerksom på at det er en ukes ventetid dersom du ikke skulle bestå. Når du består testen, registreres du i registeret over IRDP-sertifiserte dommere.
  6. Dersom du vil ta HR-testen må du betale 15 €. Dette gjøres over Paypal, og man får tilgang på HR-testen. Denne har man kun 4 forsøk på, og også her må man vente en uke om man ikke består et forsøk.

Alle beståtte dommertester varer ut sesongen (dvs t.o.m. 30 juni).